بایگانی

بایگانی نوامبر

خاکستر

نگاشته شده به تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۸۶ در موضوع روزانه | ۱۰ دیدگاه

شبی را پر کن از بوسه ها ساغرم

به نرمی بیا همچو جان در برم

تنم را بسوزان در آغوش خویشتن

که فردا نیابند خاکسترم

*ف.مشیری

‌برچسب‌ها: