علی

نگاشته شده به تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۸۸ در موضوع روزانه | دیدگاه ها مسدود است

برادر، چراغ‌ها را باید روشن کرد
من از تو برای طلوع، بی تاب‌ترم
بگذار این مذهب جادو، در روشنی بمیرد،
تا “مذهب وحی” را ببینیم
چهره‌ی “علی” در روشنایی، زیبا و خدایی است
به تو و من – بی مذهب و مذهبی – هر دو،
علی را در تاریکی نشان داده‌اند

*دکتر شریعتی

Share
‌برچسب‌ها: 
دیدگاه ها مسدود است.