افسوس

نگاشته شده به تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ در موضوع روزانه | دیدگاه ها مسدود است

حکومت می‌پندارد با صدور احکام سنگین علیه متهمان حوادث اخیر بتواند هزینه‌ی گزافی را که در اثر بی درایتی خود موجب شده، جبران کند! در حالیکه این رفتارها هزینه‌ی بمراتب سنگین‌تر و غیر قابل برگشتی را بر نخبگان، مردم و در نهایت جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. راه حل درست همان بود که هاشمی طرح کرد. آزادی زندانیان. غیرمنصفانه ترین حکمی که می‌توان برای سیاست مداران صادر کرد منع از فعالیت‌های سیاسی است نه بیش از آن!
بیم آن دارم که حکومت دانسته یا ندانسته، با چشم بندی از قدرت و ثروت که راه بصیرتش را بسته، در چاهی که خود حفر کرده سقوط کند. آن زمان است که بجای بانک الله اکبر، باید وای افسوس سر دهیم!
حرف بسیار است و گوش نی!

Share
‌برچسب‌ها: 
دیدگاه ها مسدود است.