بایگانی

بایگانی مارس

نوبهار مبارک

نگاشته شده به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ در موضوع روزانه | ۱ دیدگاه


سرامد زمستون، شکفته بهارون
گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون

سال ۸۸ با همه تلخی های زیاد و شیرینی های کم تمام می شود و رو سیاهی برای آنهایی باقی می ماند که تاریخ نام شان را به ظلم و ننگ بخاطر خواهد سپرد. امید آنکه با یاری مقلب الاقلوب حول حال شویم به احسن الاحال.

سال نو مبارک :-)

‌برچسب‌ها: