بایگانی

بایگانی دسامبر

شتری که رفت!

نگاشته شده به تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۹ در موضوع روزانه | ۵ دیدگاه
sarbazi

یک سال پیش در چنین روزهایی سوار بر شتر خدمت شدیم و رفتیم که مَرد شویم! امروز بعد از یکسال اعلام می‌کنم که خواستیم و توانستیم و شدیم! خوشبختانه این دوران پر از تجربیات مثبت و مفید بود. مثلاً اینکه لزوماً همه سربازها در دوران خدمت خود سیگاری یا معتاد نمی شوند! یا اینکه امورات مراکز نظامی و ادارات تابعه بر پاشنه افسران و سربازان وظیفه گرامی می‌چرخد وگرنه کارکنان رسمی اندکی تلاش برای پیشبرد اهداف سازمان نمی‌کنند. نتیجه کلی اش همین وضع نابسامانی که در همه ادارات و سازمان های دولتی (حتی خصوصی) کشور می‌بینیم. بحث از بُعد شرع و حلال و حرام و خوردن از بیت المال هم که کان لم یکن است! از گفتن سرّ درون و برون کشور هم معذوریم؛ بازخوردش این که بر مسلک و خط فکری پیشین خود راسخ‌تر گشتیم! دیگر تو خود بخوان حدیث مفصل از این اعذار!

علی ای حال، یکی از هفت خوان های مردانه زندگی به سر شد. خدایش به داد برسد از خوان های دیگر!

‌برچسب‌ها: