انتظار؛ آتش‌فشان قهر ملت‌های دربند است!

نگاشته شده به تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ در موضوع اجتماعی, سیاسی, مذهب | دیدگاه ها مسدود است

«انتظار یک نوید و عامل خوش بینی تاریخی است، عامل توجیه وراثت مبارزه، تسلسل تاریخی، جبر تاریخی، ایمان به عدالت و پیروزی حقیقت و ایمان و نابودی قطعی ستم و ظلم و پلیدی در سرنوشت انسان و ایمان به اینکه تاریخ در زندگی نوع بشر بر روی همین زمین و پیش از مرگ، نه در قیامت و پس از مرگ، به پیروزی ستم دیدگان و نابودی ستمکاران منتهی خواهد شد. منتظر، انسان مسلمان متعهدی است که هر لحظه در انتظار انفجار قطعی نظام‌های ضد انسانی است و همواره خود را برای شرکت در چنین انقلاب جهانی و بدر دومی که با شمشیر علی و زره پیغمبر و به دست فرزند پیغمبر و علی برپا می‌شود، آماده می‌کند. و بنابراین انتظار، مذهب اعتراض و نفی مطلق نظام حاکم و وضع موجود است؛ در هر شکلی. انتظار نه تنها از انسان سلب مسئولیت نمی‌کند، بلکه مسئولیت او را در سرنوشت خویش و سرنوشت حقیقت و سرنوشت انسان، سنگین، فوری، منطقی و حیاتی می‌کند». – دکتر علی شریعتی- ۸م آبان ۱۳۵۰

دلیل شریعتی برای تاکید بر مسلمان بود منتظر را باید در تعریف وظایف منتظر در اسلام یافت که موضوع سخن وی در این گفتار بود. و اگر نه بی شک تمامی ادیان آسمانی و حتی برخی ادیان ساخته بشر (با تقلید از حقانیت انتظار موعود در ادیان الهی) به نوعی منتظر قیام جهانی مظلوم علیه ستمگر هستند. اعتراضی بودن انتظار به معنی تنها نشستن و انتظار کشیدن نیست. فوری و حیاتی بودن سرنوشت انسان به منزله اعتراض لحظه به لحظه‌ای اوست. اعتراض به “وضع موجود، به هر شکلی”. این اعتراض در نظام‌هایی که مذهب رسمی آن اسلام و حاکمان آن مسلمان هستند، “اصلاح” نامیده شد. اگر “اصلاح” وضع موجود به شکل درست و فوری و منطقی و حیاتی صورت نپذیرفت، به “انفجار” بدل خواهد گشت. و این انفجار هزینه‌ای دوچندان بر پیکره انسانی نظام وارد می‌کند، چرا که، بر وجاهت عقلانی و کارایی حکومت اسلامی ضربه‌ای جبران ناپذیر و شاید غیرقابل بازگشت وارد کند. ضربه‌ای که هر از چند گاهی پیش لرزه‌های آن را می‌توان دید! تفاوت نظام غیراسلامی و نظام اسلامی در خطیر و سنگین بودن هدایت آن است، وگرنه هر نظام و حکومتی پتانسیل فساد و آلایش را در خود دارد. ای کاش و ای کاش کمی به خود آییم.

پی‌نوشت: چشم‌ها را باید شست. جور دیگر باید دید.

ارجاعات: انتظار؛ مذهب اعتراض – دکتر علی شریعتی (PDF-420Kb)

Share
‌برچسب‌ها:      
دیدگاه ها مسدود است.