بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘حکمت’

هنوز هم توتم پرستیم!

نگاشته شده به تاریخ ۸ دی ۱۳۸۹ در موضوع حکمت, فیلم | دیدگاه ها مسدود است
«هنوز هم توتم پرستیم. هر کسی توتم دارد. از میان اشیاء این عالم، هر کسی خود را با یکی از آن‌ها خویشاوند می‌یابد. احساس می‌کند که میان او و آن پیوندی است مرموز که حس می‌شود و وصف نمی‌شود و آن توتم او است. شخصیت خویش را در توتم خویش احساس می‌کند؛ خود را در آن می‌بیند: جایگاه آن «خود حقیقی» و راستین و پنهانی و صمیمیش را در توتمش می‌یابد. «توتم» هر کسی «خود» او است که در خارج از وی، وجود یافته و مجسم شده است…» ادامه ی نوشته
‌برچسب‌ها: