بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘دچار’

از این عشق حذر کن!

نگاشته شده به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در موضوع روزانه | دیدگاه ها مسدود است

یادم آید، تو به من گفتی
از این عشق حذر کن!
لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن،
آب، آیینه عشق گذران است،
تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است،
باش فردا، که دلت با دگران است!
تا فراموش کنی، چندی از این شهر سفر کن

اشکی از شاخه فرو ریخت
مرغ شب، ناله تلخی زد و بگریخت …

اشک در چشم تو لرزید،
ماه بر عشق تو خندید!

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم
پای در دامن اندوه کشیدم.
نگسستم، نرمیدم.

*فریدون مشیری

‌برچسب‌ها:    

سکوت

نگاشته شده به تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۷ در موضوع روزانه | ۱۴ دیدگاه

یادت هست
قول گرفتی هیچگاه سکوت نکنم؟
من به حرمت ما
از آن پس در برابرت سکوت نکردم
اما تو خود الهه سکوت بودی
چه آن زمان که چشمانت را داشتم
که با من به گفتگو بنشینند
و چه اکنون که چشمانت هم سکوت کرده اند
سکوتی تلخ و سنگین
که فریاد می زند:
چراغهای رابطه تاریکند!

‌برچسب‌ها: 

تاوان

نگاشته شده به تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۸۷ در موضوع روزانه | ۵ دیدگاه

تاوان اسیری “مرگ” است
و
آزادی “درد”

‌برچسب‌ها: 

خاکستر

نگاشته شده به تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۸۶ در موضوع روزانه | ۱۰ دیدگاه

شبی را پر کن از بوسه ها ساغرم

به نرمی بیا همچو جان در برم

تنم را بسوزان در آغوش خویشتن

که فردا نیابند خاکسترم

*ف.مشیری

‌برچسب‌ها: